Radno vrijeme i raspored rada specijalističkih službi

Kabinet za ehosonografiju

Prof.dr NIZAMA SALIHEFENDIĆ Radno vrijeme: SRIJEDOM od 16:00 sati

Specijalista za očne bolesti

Prim.Dr.sci. EMIR ČABRIĆ Radno vrijeme: SVAKI RADNI DAN od 08:00 do 12:00 sati

Specijalista za uho, grlo, nos (ORL)

Prim. Dr. Adnan Dedić Radno vrijeme: UTORAK i ČETVRTAK do 14:00 sati

Ordinacija interne medicine

Dr. Sci. RIFAT SEJDINOVIĆ Radno vrijeme: SVAKI DRUGI UTORAK od 17:00

Specijalista neuropsihijatar

Prim. Dr. MILOŠ KUZMANOVIĆ Radno vrijeme: ČETVRTKOM od 14:00 sati

Ginekološki UZ

Dr. JADRANKA ĐURANOVIĆ
Radno vrijeme: PONEDJELJKOM od 15:00 sati

Radiolog (dopller dijagnostika)

Dr. Adin Begić Radno vrijeme: 07:30-09:00 i 15:15-17:00 SVAKI RADNI DAN

Nuklearna medicina (za štitnu žlijezdu)

Prim. Dr. MIRSAD MALOHODŽIĆ Radno vrijeme: ČETVRTAKOM od 12:00

Specijalista za kožne bolesti

ARMIN dr. ALIĆEHAJIĆ Radno vrijeme: SVAKI RADNI DAN od 10:00 do 18:00 sati

Specijalista gastroenterolog

Prof. Dr. MUHAREM ZILDŽIĆ Radno vrijeme: SRIJEDOM od 16:00 sati

Specijalista za dječije bolesti

Dr. ELDIN HOZIĆ Radno vrijeme: SVAKI RADNI DAN od 08:00 sati

Specijalista klinički psiholog

Mr. sci. DŽEMAL ŠESTAN Radno vrijeme: SUBOTOM od 11:00 sati

Kabinet za OCT dijagnostiku

Prim. Dr. Sci. Čabrić Emir Radno vrijeme: SVAKI DAN

Specijalista hirurg

Dr. sci. HASAN ŠKILJO Radno vrijeme: SRIJEDOM od 13:00 sati

Specijalista za ženske bolesti

Prim. Dr. AMIRA SMAILBEGOVIĆ PONEDJELJKOM od 11h