Direktor JZU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug dr. Emir Čabrić uspješno odbranio doktorsku disertaciju

PRVI DOKTOR MEDICINSKIH NAUKA IZ DOBOJ JUGA


Osim što je prvi doktor medicinskih nauka iz Doboj Juga,dr.sci Emir Čabrić je ujedno i prvi doktor po Blonjskom procesu obrazovanja certificiranog Zdravstvenog fakulteta pri Univerzitetu Zenica.On je u ponedjeljak 9.juna 2014.godine pred prepunim amfiteatrom Zdravstvenog fakulteta i pred nadležnom komisijom uspješno odbranio doktorsku disertaciju na temu: 'Značaj koncepta dnevne hirurgije katarakte'.


Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Emira Čabrića, pod navedenim naslovom bila je u sastavu dr.sc. Vahid Jusufović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, nastavni predmet: 'Oftamologija', predsjednik, dr.sc. Amir Denjalić, vanredni profesor Zdravstvenog fakulteta univerziteta u Zenici, na nastavni predmeti: 'Hirurgija sa njegom I' i 'Hirurgija sa njegom II', komentor i član, dr.sc. Sahib Muminagić, redovni profesor Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, nastavni predmeti : " Hirurgija sa njegom I "i "Hirurgija sa njegom II", mentor i član,dr .sc. Sead Buturović , docent Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, nastavni predmeti: "Hirurgija sa njegom I"i "Hirurgija sa njegom II", član, dr.sc. Rasim Skomorac, docent Zdravstvenog fakulteta univerziteta u Zenici, na predmetu 'Hirurgija sa njegom II' ,član Zamjenik člana: dr.sc. Alma Mekić -Abazović, docent Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, na predmetima: 'Urgentna medicina' i 'Urgentna medicina sa njegom'. Opšta ocjena ove disertacije je da se radi o izuzetno vrijednom naučno-stručnom radu iz oblasti oftalmologije,pogotovo što njen autor dr.sci Emir Čabrić dolazi iz jedne male sredine i što je rad zasnovan isključivo na iskustvu i praksi ovog vrsnog oftalmologa koji je iznikao u jednoj maloj sredini koja ide korak-dva unaprijed u odnosu na iskustva u ovoj oblasti ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu.Dnevna hirurgija katarakte je sigurna i pouzdano jeftinija metoda koja će u budućnosti vjerovatno potpuno zauzeti mjesto tradicionalne višednevne hirurgije.Njegovo istraživanje ovog tipa je prvo na prostorima Bosne i Hercegovine što potvrđuje sigurnost i pouzdanost dnevne hirurgije katarakte.
U zaključnom dijelu disertacije autor ističe potrebu kontinuirane edukacije stanovništva kako bi se pacijenti na vrijeme informiasli o prednostima dnevne hirurgije katarakte i operativnog zahvata katarakte u njenoj ranoj fazi.Dr Sci Emiru Čabriću iskrene čestitke uputili su brojne koege,zdravstveni radnici i prijatelji .Čestitkama se pridružuje i naš portal.

Izvor: OPĆINA DOBOJ JUG

diertacija 1

 

Vi ste ovdje: Naslovna Vijesti Direktor JZU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug dr. Emir Čabrić uspješno odbranio doktorsku disertaciju